FENT PALANCA


L'acció de fer palanca connota un moviment, un canvi.

Indica deixar d'estar en un lloc estable per estar en un lloc de risc.

La gran màxima del circ!

 
Número de circ per a tots els públics.
Pot ser representat en sala, carpa o carrer, amb públic frontal o circular.